Csillagösvényen

Csillagösvényen
Tengri Isten áldja a Turáni Fajt!

2015. március 15., vasárnap

Az őszinteség a PLEBS között nem kifizetődő, MÉGIS: A karakteremmel kapcsolatos tévedések Albertirsáról származnak - gyerekkorom alapján

albertirsaiság

                                              
IRIGYSÉG


                                        
Totális bunkó geczység

                                             
                                        Szót sem érdemel......

a rólam érdeklődőknek összevissza hazudoznak.

Itt a konkrétumokkal tán ártottam, rontottam. Sebaj. Ezek így is - úgy is a "piszokhazám-mitkapaszkodszbelém" fajta semmilyenségek.


          Csakhogy én  1980 óta NEM Albertirsán élek,  amikor is érettségiztem, 
tehát az azt követő életemről gőzük sincs.

Az a bajuk,- az alberti-irsai tudatbeszűkölteknek, - hogy én mély keresztényi szellemben és egy szerény lelkű népművész népi (értsd: nemzeti) neveltetésű fia voltam.

Az Öregem faszobrász és naív festőművész volt, 3X (1973-ban, 1991-ben és 2000-ben) állami díjakat, kitüntetéseket kapott, ezekről a TV-felvételek videón megvannak, s hát maguk a díjak is.
Kapott Szarvas városától Tessedik-plakettet is: nagy méretű, vastag bronz Tessedik arc-domborművet.

Ez teljesen fura és ismeretlen volt a helyi mélységesen bunkó prolik, parasztok és MSZMP-sek közt.
Következmény: 
LENÉZTÉK A KERESZTÉNY kórusban éneklő, 9 hangszeren játszó, zenészként is működő (amatőr - mert szerény) Fatert! 


Gyursó Pál, még jó erőben


S a mintájára ENGEM Vele azonosítottak....Mekkora tévedés!!

                                       
(ez nem ballagási kép,  egyetemen nincs ballagás)
                                                                        ÉNSÉGEM

                                        


                                       

                             
                                       


  Akik prolik és komcsik lettek, semmilyen előmenetelt nem láttak maguk előtt, én meg mentem föl, mint a §rakéta§.

Ez az ellenségesség oka.

De 2015-ben EZ MÁR RÖHEJES, hogy még az unokáiknak is mocskolnak. Nekik érettségijük sincsen, sehova sem kerültek el, maradtak belterjes, úrhatnám, pipogya megjátszós parasztok.

LÓFASZT sem tudnak rólam.

Nem vagyok épp puhány, és a földbe döngölöm ezt a lúzer rágalmazó fajtát.
A büdös kurva anyjukat: 

MAJD TANULNAK TÁRSADALMI MOBILITÁST ÉS RENDET!  

Személyiségi és büntetőjogot!

Ideológiát és STÁTUST!

                                                   Különösen így van ez a helyi RENDŐRÖKKEL, akik sokkal fiatalabbak, de 
soha nem lesznek megyei büntetőügyészek, soha nem lesz magasabb vezető (országos hatáskörű) jogi státusuk, soha nem csillognak a Bp. Belváros kellős közepén ügyvédi vezetőként és az annak megfelelő társadalmi eseményeken csinos fiatal nőkkel, SOHA !!
A  PDF-eket a feltöltés nem fogadja, látható lesz a
 e célra feltöltött Albumán:
https://www.facebook.com/gyarmati.pal.7

(rosszhiszemű és aljas falusiak....)
s ugyanez áll a helyi falusi önkormányzat 40 fölött végzett úgymond "jegyzőjére" és helyettesére, meg a gépírónőikre:akik "URRINŐKNEK" érzik magukat.

Szerencsétlen, alantas, primitív állatok.

Ugyebár a Ceglédi Kossuth Gimiben igen kiváló tanuló voltam, humán tárgyakból messze az átlag fölött. Ekkor már ismertem Dániel Zoltánt - de még nem sejtettem, hogy Ő Fazekas László leendő  tanulatlan párttitkár.
S ismertem, ifjú tanárnőként, az Alpolginénit is.

De 15 évesen ifivezető, 16 éves kortól a gimi KISZ agit.prp.titkára, politikai képzés vezetője voltam: az osztályonkénti alapszervi titkárok hetente csütörtökön hozzám jöttek munkásmozgalom-történet, aktuálpolitika,  világnézeti képzés céljából

DE! Mindeközben én péntekenként az Alberti Ev. Egyház ifjúsági Biblia-óráján is villogtam,
és vasárnaponként istentiszteleteken vettem részt.
                                           


Drága, néhai Roszik Mihály lelkész úr, a sokoldalúan tehetséges és rendkívül aktív, jó szervező mintegy a PÉLDAKÉPEM volt.


A már idős, 70 éves korától egy nagy evangélikus iskolát megépítő rev. Roszik Mihály.
Én azonban  a gimnáziumi "mozgalmi" (csajozós) tevékenység után NEM LETTEM KOMMUNISTA, hanem nagyapám  és részben apám nyomán népi, nemzeti: de e minőségben nacionalista, irredenta, időnként sovén, és mindenképp antikommunista.
Ennek alapja a már kisgyerek koromtól folyó családi szocializáció.     
                                           
A hősi halott (1944 szeptember - Irsai Emlékfal) Gyöngyösi Mihály, nagyapa testvére
                                  Ebben a szellemiségben.                                   
                                                   

Hogy a KÉT realizált tudományegyetemi diplomám megszerzése során az összes elméleti tárgyból ( a marxistákból is) kiugró teljesítményeket mutattam, az a társadalomtudományok iránti elmélyült érdeklődésemnek köszönhető.

S a marxista filozófia és politikai gazdaságtan, az engelsi történetfilozófia, szociológia, a TUDSZOC stb. igen jó fegyverekké váltak a kezemben , az ELLENÜKRE!

Mert a Jogi Karon a diplomamunkám - egyházi, történelmi, államelméleti és jogfilozófiai, teológiai diszciplínák határ-találkozásán - az Államelmélet tanszéken igencsak különleges téma volt. A javamra.

A közgáz másoddiploma sok újat nem adott, szervezéstudományból írtam a szakdolgozatot, egy valamit tudtam levonni: 
az emberi gátlástalan mohóságtól eltérő gazdasági magatartás nincs 
és nincsen a kapitalista piacot vezérlő "láthatatlan kéz". 
A kapitalizmus  a bűnök sorozata.

Kétszer voltam katona, 1980-ban egy évig "kopasz", "tápos", de ez fizikailag megerősített. (Kalocsai Forradalmi Ezred.)

A második honvédelmi szolgálatom (már ügyészségi tagként) rövid tiszti kiképzés után fegyelmi és igazgatási tiszti szolgálatban telt. Leszereléskor főhadnagyi rendfokozatban  jöttem - nem haza, hanem Szolnokra, a szolgálati garzonba.

Szükség szerint megszereztem a bírói-ügyészi, az adószakértői és a közbeszerzési szakjogászi szakvizsgákat is, 10 év alatt e hármat. 

Nagyszámú barátnőm, szeretőm, szerelmem, élettársam volt a Jogi Kar megkezdésétől mindmáig.

                                                

                                      


Megyei büntetőügyészi munkám 5 éves szerződésének lejárta épp egybeesett a rendszerváltás évével, amikor nyüzsögni kezdett - főként Pesten -  a PIACGAZDASÁG.

S én nagy halat fogtam: a Postából kivált és óriási állami és külföldi beruházásokat megvalósító MATÁV-hoz, MATÁV Rt-hez jogi osztályvezetőként kerültem.

Ezt követően 1 évig az adótanácsadás-adópereskedés gyakorlatát tettem le egy éven át.

Ügyvédi magánpraxisomban a Művelődési Minisztérium függetlenített jogi képviseletében ( a felelős bürokrata kormánybiztos mellett) könyvkiadó és könyvterjesztő állami cégeket kellett magántársasággá alakítanom és privatizációra előkészítenem.

S ekkor, 1994-ben "megtalált" George Francis Hemingway részben magyar származású amerikai milliomos ($$$$) a Holdingja részére.
6 cége volt itt, de még vásárolt továbbiakat és én (úgymond vállalkozási és jogi osztályvezető, majd 8 hónappal később önálló ügyvédként folytattam ezt a megbízatást) nagyon élveztem ezt a munkát.

1996-ban a 'saját' ügyvédi irodám a Baross tér 9-ben volt, béreltem egy munkaerő kölcsönző cégtulajdonostól, akit szintén képviseltem.
S jött egy krízis: a bérbeadó-megbízó Angliában tanuló fia félbehagyta a tanulmányait és hazajött késő ősszel. Kellett neki önálló kégli.
Felmondták az irodabérletet, de ez szerződésszegés volt.
Per lett - de fizikailag akadályozták az iroda használatát, 

így jókora veszekedések közben a lakáson és a szüleim albertirsai házában fogadtam új ügyfeleket.
Ezt tapasztalták Irsán s máris kész volt a pletyka: "megbuktam ügyvédként".

6 hónap múlva MEGVÁSÁROLTAM a kitűnő helyen lévő, de lelakott lakást, a Bp. V. ker. Kígyó u. 4-6. fe. 8 alatt .

Felújítottam, biztosíttattam (pénzügyileg is, biztonságilag is), szépen berendeztem, elektronikával felszereltem és felvettem 3 fő adminisztrátort és egy fő ingatlanügynököt.

Jól ment. 

De tán épp ez volt a baj, szakítottam az élettársammal, és éjszakai klubokba, bárokba jártam, mohón nőztem és fokozódó mértékben ittam.

                                                  


                                                   


Ennek az időszaknak rossz vége lett, már nagyon kockázatos ügyleteket bonyolítottam és a saját javamra folytattam.

Egybe belebuktam......Ügyvédi kamarai fegyelmi, tetves vén komcsi besúgók voltak a Fegyelmi Tanács tagjai.... (De ez inkább csak a SAJÁT LELKIISMERETEM bukása lett, mint később kiderült....)

Büntetőjogi vétségi ügy, de ez egy kis összegű pénzbüntetéssel végződött, jogerősen. Ez azonnali mentesítéssel jár. Azóta már intézkedtem ennek a TELJES eltüntetéséről....:-D

A kamarai fegyelmi azonban CSAK a magánpraxist korlátozhatja.
Ezért 3 évre a Gazdasági Minisztérium jogásza és jogi-közgazdasági lektora lettem.

(Ekkoriban szabad időmben Alberti ősfaluban, kiskocsmákban keseregtem...)

Az 1983.évi 4.tvr. (akkori ügyvédi törvény) 17. §-a szerint a fegyelmi hatálya 3 év elteltével elévül, és 2 év után méltányosságból kérhető a törlése.

S ismét, már bölcsebben, új élettárssal új lapot kezdtem, de ekkor már a politikai ideológiai tevékenységem (nacionalista, turanista, irredenta és FIDESZ, amelynek 1990 óta MINDIG tagja voltam,)
ügyvédileg büntetőjogi védőként dolgoztam.

2006-tól fokozódó egészségügyi problémáim vannak, főként mozgásszervi, de belgyógyászati is.

Cca 2002-re teljesen megacélosodott társadalomtudományi, jogi és szociológiai álláspontom kristályosodott ki.
Goromba, erőszakot elfogadó és militáns jobboldali lettem.
A munkám ezt még növelte.

2008-ban megtaláltam életem párját.

EPILÓGUS, irsai fiacskáim: 

Nem AZ A RENDSZER VAN és nekem NEM AZ A KARAKTEREM......

2015. március 14., szombat

Aszongya: KOVACSICS ISTVÁN "bíró" és "dr". DÁNIÉLIJÁHU SIMON (Péter) KAPCSOLATTYA

Dr. Kovacsics István 

quasi  VÉN SZAROS BOLSEVISTA "bíró", a Siófoki Városi Bíróság elaggott és dementált Elnöke

(itt székel az elmebeteg vén komancs:   birosag@siofok.birosag.hu )

 a MINTAPÉLDÁNYA ANNAK,
hogy miért is kell a 80%-nyi komcsit úgy 47 évnél idősebb kortól KIVÁGNI A SZEMÉTRE a bíróságok tagságából!!!!

(Meg az a hülye, ráncos picsa, aki egy egyesület törlése iránti perben ALKOTMÁNYELLENESEN betiltotta az erdélyi, ill. a  csallóközi, zalai stb. STANDARD MAGYAR FÉRFI NÉPVISELETET, mint  militáns "UNIFORMIST"!!
De most nem ez utóbbiról van szó.

Az akkor még itt ugrándozó, teljesen elmebeteg (paranoid tudatzavar, ebből adódó agresszió) Dániel Péter "dr."
            vitéz nagybányai Horthy Miklós szobrát

- a somogy megyei Kereki község LAKOSSÁGA ÁLTAL eldöntött és megfizetett szobrot -

megrongálta.

A vén bolsi bíró I.fokon megdorgálta a zsidó antimagyart és indoklása szerint
a szobor nem helyénvaló, mert megosztja a magyar lakosságot.

Csakghogy ITT egy község lakossága saját főterére szánta a szobrot, s arról büdös bunkó komcsi ne döntsön, 
a rongálás vétségét bírálja el!

A bírót utóbb  eldugták - valszeg nyugdíjba ment - II.fokon Dániel nagyobb összegű pénzbírságot és költségtérítést kellett fizetnie,

aztán a Budapesti Ügyvédi Kamara kizárta a soraiból.

Dániel Péter erre kivándorolt Izraelbe.
Dániel dr., ezzel köllött volna kezdeni!
  

2014. szeptember 14., vasárnap

Gyűlöletes bűn és örök bűnhődés

A magyarországi gyurcsányista, posztkommunista és önmagáért valóan brutális "rendőrség"
SOHA NEM FOGJA a 2006 őszi és 2007-es bűneit megúszni.

15 darab rendőrtábornok és rendőr főtiszt be. pere zajlik - lassacskán ám....- a 2006 szept.18-i, október 23-i és a köztük levő intervallum brutalitása miatt.

De a kisebb "halak" - valamilyen állatok - sem ússzák meg.

ÍME:
                                                                 

(Érdekes: Google Blogger feltöltője nem ismeri (!!) ezt a klipet, bár sokkal durvábbakat lead.....ez most egy másik klip már)

Csak így tovább.

Állami szervek nélkül militáns állampolgárok megtorlása következzék.          

2012. szeptember 25., kedd

VÉGE VAN a "finnugrálásnak"...!

Magyarságismeret mindenkinek, avagy nem vagyunk finnugorok - beszélgetés dr. Köteles Lajossal
 Magyarországon a 19. század végétől fogadták el a finnugor eredeztetést, és akkortól ezt kizárólagossá tették. 

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a császári udvar helyeztette a Magyar Tudományos Akadémia székeibe azokat a nem magyar származású nyelvészeket (Josef Budenz, Paul Hunsdorfer illetve a "pénztárnok" és kultuszminiszter August Trefort), akik a magyarok finnugor származtatásának a KITALÁLÓI (!!) voltak. 
Kétségtelen tény, hogy a kor tudományos színvonalán dolgoztak, rájöttek, hogy bizonyos népek közös nyelvcsaládba tartozhattak. 
Európában akkor egyedül a finnugor népekkel találtak nyelvi rokonságot - MERT CSAK EURÓPÁBAN KERESTEK.
De a torzultan mongolid és kőkorszaki szinten tengődő obi-ugor népek EBBE SEM illenek bele. A manysi-hanti  vagy zürjén(más szóval nyenyec) mocsári halászok és rénszarvastenyésztők sehogy sem illenek az európai rokonság körébe: ezt a MEGALÁZÁSUNKRA eszelték ki.

Ugyanakkor fontos rávilágítanunk arra a tényre, hogy 
a nyelvészeten kívül egyetlen tudományág sem támasztotta alá a magyarok finnugor eredetét. 
    A zene, az antropológia, az írás, a vallás, a régészeti leletek egy sokkal távolabbi és sokkal keletebbi őshaza felé mutattak.

     A XX. század elején kialakult egy új tudomány: a vércsoport-antropológia, amely a gének rendszerének különbözőségéré épül, ugyanis egyes fajtáknál a vércsoportok megoszlása állandó, és vizsgálatokkal kiderítették, hogy a generációról generációra öröklendő vércsoportok egy-egy embercsoportra hosszú ideig jellemzők maradnak. 

Például az AB és a 0 vércsoport az, amelyiknek az öröklése szerint meg lehet állapítani, hogy mely népcsoport honnan származik. 

Kiderítették, a 0 vércsoport az úgynevezett ősnépekre jellemző, például az örményeknél, a baszkoknál, a keltáknál fordul elő gyakran. 

A B vércsoport pedig Mongóliában és Elő-Indiában jellemző a lakosságra. 
Sokat mond az a tény, hogy a Kárpát-medencében Árpád népének honfoglalása előtt a B és az AB vércsoport gyakorisága többszöröse a nyugat-európainak. 
Ez azt jelenti, hogy már a honfoglalás előtt itt élt népek ázsiai eredetűek voltak, 

és Árpád magyarjainál ugyanez a belső-ázsiai eredetre utaló vércsoport mutatható ki. 

Ezt követte egy másik eljárás, az úgynevezett jelzőgének vizsgálata, melyet a nyolcvanas évek közepén a japán Matsumoto professzor dolgozott ki. 

Bebizonyította, hogy a genetikai kötődés jellemző egy-egy népességre, és ennek összehasonlításával a különböző népcsoportok rokonsági foka megállapítható. 

Az ő módszerével - és tudományos team-je által - Magyarországon is végeztek hasonló vizsgálatot, s kiderítették, hogy a magyar népben északi mongolid, déli mongolid és europid jelleg található meg. 

Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a magyarság olyan helyen élt, ahol mind a három jelleg egyszerre volt megtalálható, azaz a Kaukázus és a Fekete-tenger között. 

A finneknél semmilyen mongolid jelleg sem mutatható ki, és jóval kisebb az europid gének aránya, mint a magyaroknál. 

Ebből az a következtetés vonható le; hogy a finnek egy más típusú ősnépességhez tartoznak, 
és ők ma már azt is tanítják.

  Mivel a finnugor népek mindegyike genetikailag eltér a magyarságtól, 
nem lehetett közös finnugor ősnép, 
csupán átmeneti együttélésről beszélhetünk, 
erre mód is nyílhatott a nagy folyók (Ob, Tobol, Irtis) déli, felső folyása mentén, a mai kazah sztyeppék lovasai és a halászó-gyűjtögető népek között.
 Ennek természetesen maradtak nyomai, egy kimutatás szerint a magyar népességben 0,6 százalékos az "ugor", urali jelleg.
Megjegyzendő, hogy ezen népek (udmurt, mordvin, komi, mari) EGYIKE SEM hívja magát "ugor"-nak, 
ezt az "OGUR" azaz "őstürk" szóból a szlávok aggatták rájuk (!). 
Ez a 0,6% nagyon kevés,
ennél jóval nagyobb a türk, vagy inkább belső-ázsiai, turáni, pamíri, altayi arány.

Hideo Matsumoto professzor vizsgálata jön segítségünkre. 

A jelző-gének alapján a magyarokhoz hasonló jelleg 
Kelet-Turkesztánban az ujgurok körében található, 

ők most, az 1950-es kínai annexió óta Kína északnyugati részében élnek. (....)

Valamikor ők is részesei voltak annak a magas kultúrának, amelynek az ismert birodalmak előtt időszámításunk előtt 3000 és 1500 között Belső-Ázsia volt az otthona, és ehhez kapcsolódtak a mi őseink is. 
S részei voltak a már ősi kínai források által is részletesen leírt ázsiai Hun (Xioungnu) Birodalomnak is.

 (ITT MOST NÉMIKÉPP HITELTELEN "SZUMÍRKODÁS" GYÜN):

      Hitelt adok annak a nézetnek, amely szerint a magyar írás perdöntő. 

Ha egy népnek több ezer éves írása van, akkor az nem lehet primitív nép. 
Ha több nép írása és nyelve ugyanolyan tulajdonságokat mutat, mint esetünkben a szanszkrit, a sumér és a magyar - ezekben azonos a ragozó szerkezet és megegyeznek a szógyökök, akkor elmondhatjuk: ezek a nyelvek azonos kultúrkörhöz tartoztak. 

Hogy genetikailag nem mi voltunk a sumérok, az bizonyos; 
ugyanakkor az is, hogy az ősi kultúrkörhöz kapcsolódott a magyarság, és tulajdonképpen Európában az ősi Kelet egyetlen örököse vagyunk, nyelvünk, kultúránk, népművészetünk, zenénk mind-mind ebbe a régmúltba vezet vissza: az időszámításunk előtti 3000 és 1500 közötti Belső-Ázsiába, amely akkor a világ kulturális központja volt. 

Évezredeken keresztül a kultúra keletről érkezett, és a Kárpát-medence volt ezeknek a népeknek az egyik legkedvezőbb letelepedési helye. 
Számos nyugati írásban olvasható, hogy az újkőkori forradalom (3000-től 1500-ig) kiinduló pontja a Kárpát-medence volt, ahol Európában először termesztettek gabonát öntözés nélkül, itt honosították meg a vaskohászatot.  
(....én ezzel nem értek egyet, de az az én gondom. Kündü.)

Miért fontos egy nép származása?

A Habsburg-háznak annak idején nagyon jól jött finnugor rokonságunk, 
mert az alapján hangsúlyozhatták, hogy a mi rokonaink gyűjtögető, halászó, vadászó primitív népek voltak, és örüljünk neki, hogy befogadott bennünket a fejlett Európa. 

Amikor egy népnek évszázadokig ezt sugallják, az lelkileg tönkreteszi. 

Ugyanakkor a származástudatból erkölcsi erőt is lehet meríteni, ha tudjuk, hogy olyan néphez tartozunk, amelyik több ezer évig képes volt fennmaradni nyelvével, kultúrájával, kreativitásával, hiszen ezek a gének egyfajta mentalitást is hordoznak. (Nemzetkaraktert...)

          A finnugor elmélet alapjait idegen származású nyelvészek vetették meg, ilyen például Josef Budenz, aki húszéves korában tanult meg magyarul és Budenz József néven vált ismertté, vagy Hunsdörfer Pál, akire ma Hunfalvyként emlékszünk.
Egy Hunfalvy - aki a hun rokonítás esküdt ellensége... 

Senkinek sem tűnt fel, hogy egyedüli tudományként csakis nyelvészek írják meg a magyar őstörténetet, 

hogy nincs finnugor ősnyelv, és senki sem bizonyította be, hogy létezett valamiféle őshaza, arról csak feltételezésként írtak!

      A felsoroltakkal, akik úgymond "nyelvészek" lettek volna,
elsősorban az a gond, hogy úgy dolgoztak nyelvészként, hogy nem tudtak magyarul, sem finnül, sem az "ugor" nyelveken....

Szinte bizonyos, hogy ezeket a "tudósokat" a bécsi udvarból irányították.
        
Tagadhatatlan, hogy a Habsburgok minden eszközzel támogatták, hogy a finnugor származásunk elmélete kizárólagossá váljon a magyar tudományos életben, ezt tették kötelezővé az iskolai oktatásban is, 
és 150 év óta ma is ez a kizárólagos. 

A kommunista diktatúrának sem volt érdeke, hogy változtasson ezen. 
Sőt, a Szovjetunióban élő quasi "közeli rokon" népek elmélete szinte vallási dogmává merevedett.

Végül a LEGFONTOSABB, ellenséges, magyarellenes, hun-avar-onogur ellenes bizonyíték:

"Tisztelem az urak álláspontját, én azonban - mint miniszter - az ország érdekeit kell nézzem, 

és ezért a külső tekintély szempontjából előnyösebb a finn-ugor származás princípiumát fogadnom el (??!)

mert nekünk 
nem ázsiai, 

hanem európai rokonokra van szükségünk. 

A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, 
akik a finn-ugor származás mellett törnek lándzsát." 
- AUGUST TREFORT, német nemzetiségű kulturális minisztrere a Magyar Királyság Kormányának. 1877.

S erről a SZAR ALAKRÓL iskolák és gimnáziumok vannak elnevezve a Magyarok Országában!!!!


A régészeti leletek alapján a honfoglaló magyarok viselete (prof. László Gyula rajza)NA? kikhez hasonlít ez a viselet?? ÚGY VAN: a tatárokéhoz....
                                                     

2012. június 10., vasárnap

Az "ártatlan" birkák és fenyegetőző állatok szembesítése a a bűnös szarháziságuk bizonyítékaival


                                              

A "Három bejegyzés..." című postom, illetve a konkrétan a TUTTIT a buzi hazai zsernyákságról megfogalmazó bejegyzéseim után csőstől jött az életveszélyes fenyegetőzés a "rend (...?!) fenntartóitól",

 családirtást, csajom megfenyegetéseit tartalmazva - no és persze engem kínhalálra ítélve: 
EZ AZTÁN A RENDŐRI GONDOLKODÁSMÓD, 
büdös komcsi, agyatlan parasztok!!!
A TIPIKUS, gőgös és erőszakos, DE TÖKHÜLYE rendőrállat.

Aztán ehun van-e: MOST UGASSATOK, BOLSEVISTA, KORCS KUTYÁK,
 korrupt terrorlegények!!!

NOSZA! :

"FŐRENDŐR"......Olyan, hogy "MAGAS RANGÚ RENDŐR", szerintem NINCSEN, mert  AKI rendőrnek áll, ELEVE ALACSONYABBRENDŰ !!!!


"2012 06. 05.
Havi több százezres, milliós "fizetés" a maffiózótól

A Központi Nyomozó  Főügyészség közleménye szerint 

- G. Imrét, a Nemzeti Nyomozó Iroda Szervezett Bűnözés Elleni Főosztályának vezetőjét (!!!)és 

- K. Attilát, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Információs Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának felderítéssel foglalkozó nyomozóját (...) kedden állították elő, őket korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és 48 órán belül elrendelte a Fővárosi Bíróság az előzetes letartóztatásukat.


„G. Imrével szemben:
-  vezető beosztású hivatalos személy által részben kötelességszegéssel, részben hivatali helyzetével visszaélve, 
folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, míg 

K. Attilával szemben hivatalos személy által kötelességszegéssel, folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette megalapozott gyanúját közölte” a főügyészség. 
A gyanúsítottak tagadták a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. G. Imre panaszt jelentett be a megalapozott gyanú közlése ellen, míg K. Attila nem élt panasszal a gyanúsításközléssel szemben – áll a közleményben.
Az aktív vesztegető fél a már korábban letartóztatott bűnszervezeti vezető, Vidovszky László, 40 éjszakai szórakozóhely tulajdonosa volt.


Az ügynek - korábban őrizetbe vett - négy gyanúsítottja már van. A múlt héten összehangolt rendőri akcióval vették őrizetbe

- Hopka Lajost, a Nemzeti Nyomozó Iroda speciális bűnszervezeti csoportok elleni osztályának vezetőjét (!!!) és 

- Kalmár Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetőjét. (!!!)
 Az akcióban rajtuk kívül két civilt is bevittek a rendőrségre.

EZEN TÚLMENŐEN:

A négy személyt 2012 06. 03-án, vasárnap előzetes letartóztatásba helyezte a Bíróság.

Hatala József országos rendőrfőkapitány június elsejei hatállyal indoklás nélkül felmentette Gulyás Imre alezredest, Hopka Lajos felettesét, a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezett bűnözés elleni osztályának főosztályvezetőjét."Na, akkor rohadék, mocskos bunkó állatok,

MIRE és MITŐL is vagytok TI felháborodva??!

MI A CIGÁNY LÓFASZRA VAGYTOK OLYAN 

GŐGÖSKÖDŐ, BUGRIS NAGYARCÚAK??!


KÖTÉLRE, MINDET!!!

GIJOTINRA KÖTNI ÜKÖT ! ...:-DDDD


                                      "Magyar rendőr VELÜNK(?) van"                         

               "HOGY LEHETNE M A G Y A R, 
            AKI SZOMJÚHOZIK VÉREMRE ??!"

NINCSEN OLYAN, hogy "magyar" RENDŐR

CSAK üresfejű,  cinikus,  hazug,  aljas,  korrupt,  erőszakos baromállat söpredék rendőrök 
vannak - nemzeti hovatartozás nélkül!!


                              Ez a vicc arról szól, hogy 
                   TI MÁR HÜLYÉN SZÜLETTETEK, 
           és aztán ez súlyosbodott: egymásba lóg a 
                                        picike pöcsötök 
                                 és a hülyeség ragadós!                           Kibaszott "műveltek" és "értelmesek" is vagytok...
             A seggünket törölhetjük ki veletek, semmirekellő,      munkakerülő, tetves bűnszervezet!!!

2012. május 15., kedd

Restart mocskos zsaruállatok: még pofátlanabb a gyűlöletes rendőrszenny!

2011. június 02. Bp. Kossuth tér, "RENDVÉDELMI" tüntetés, izraeli zászló-égetés: MI A KÜLÖNBSÉG a okt.23-i BOSSZÚ-terror fellépés quasi "ELŐIDÉZŐI", provokátorai ÉS KÖZTETEK, CSÜRHE??! Bűnözők vagytok! 

Police.hu

"Közlemény
2012 május 08.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a mai napon indoklás nélkül visszavonta vezetői megbízását Dr. Markó Attila r. ezredesnek, a budapesti rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének (!!).
A mai napon Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány indoklás nélkül visszavonta vezetői megbízását 
Dr. Jánosik István r. ezredesnek, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjének."

AHA.

Hát EZ LÓFASZ, ECSÉM, HATALA! (utána néztem: TÓT név....)

A MÉLYMOCSKOS VALÓSÁG:


Nem kettő, hanem 

három, 

a Budapesti  Rendőrfőkapitányság állományába tartozó 

rendőri vezetőt
 mentettek fel beosztásából. 
Jánosik István 
mellett a biztosítási osztály irányítója, 
Ács Emese 

ellen is fegyelmi vizsgálat indul, amely arra terjed ki, hogy a vezetők több túlórát írtak-e be maguknak, s vettek-e fel utánuk jelentős összeget.

+

ellenőrzik azt is, hogy 

a három vezető feladatköréhez tartozó

 különböző rendezvények biztosításával kapcsolatos szerződésekkel (Jenson Button & Vodafone Belvárosi Futam...)

minden rendben volt-e (...),

 valamint megnézhetik azt is, hogy a felmentettek vagy beosztottaik trükközhettek-e 

túlméretezett szállítmányok közlekedésének engedélyeztetésével. 

Ezeknek a járműveknek ugyanis a nagy teher miatt nem mindenhová lehet behajtaniuk, illetve a szállítmányok közlekedését engedélyeztetni kell a rendőrségen.

Na, mostan, ugyebár:

FELTÉTELES MÓDBAN fogalmazni, illetve a "Semmisségi Törvény" Indokolásának ösméretében  pusztán "fegyelmi eljárásról"

pofádzani, rendőri média-"mágus" balfaszok - bocsi, Grammvölgyi dr. - 

a KIRÚGÁST követően DEBILITÁS!

Minden világos.
A legpiszkosabb személyi állomány.
Magas rangú és beosztású rendőrök ZSEBREBASZTAK jónéhány millát, illetve egy rendőrkurva elvtársnő (link!) 

ÁCS EMESE rendőr őrnagynő SZOLGÁLATBAN, épp biztosít (XXX)

 is megszopta a faszt.

A magyarországi (DE NEM "magyar"!) rendőrség pedig továbbra is a legszervezettebb  bűnbanda. 

Punktum!!